Bouwplaatsen kunnen zeer gevaarlijk zijn met veel gevaren zoals instabiele structuren, materialen die elektrische schokken kunnen veroorzaken, hoge temperaturen en schadelijke dampen. Bouwvakkers lopen hierdoor voortdurend het risico gewond te raken of te overlijden. De bouw is daarom één van de gevaarlijkste bedrijfstakken voor werknemers en het sterftecijfer ligt hier nu eenmaal driemaal hoger dan het nationale gemiddelde. Daarom is het belangrijk om uw bouwvakkers te beschermen tegen deze gevaarlijke omgevingen door de veiligheid te bevorderen en verwondingen/doden op de bouwplaats te voorkomen. Dit is hoe u hier voor kunt zorgen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Supervisors en managers moeten er ten alle tijden voor zorgen dat werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken wanneer dat nodig is. De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten een sterke bescherming bieden tegen fysiek contact met gevaar. Werknemers moeten daarom het soort persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen dat geschikt is voor hun werkzaamheden, rekening houdend met persoonlijke factoren zoals lengte en gewicht. Bij de keuze voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet ook rekening worden gehouden met verschillende andere factoren, zoals; het soort gevaar waaraan een werknemer kan worden blootgesteld en de waarschijnlijkheid dat het gevaar zich voordoet, de ervaring van de werknemer en in hoeverre de werknemer zichzelf wil beschermen.

Het VCA

Een VCA Vol of VCA examen is ten alle tijden nuttig voor zowel de werkgever als de bouwvakkers omdat het hen leert welke gevaren zij op hun werkterrein kunnen tegenkomen. Dergelijke cursussen helpen bij het wegnemen van de zorgen over eventuele gevaarlijke omstandigheden op de commerciële bouwplaatsen. Bouwvakkers leren hierbij op de juiste manier te reageren door het gevaar te herkennen en te handelen via de juiste stappen, met een certificaat als resultaat.

Luister naar uw werknemers

Uw werknemers zijn de mannen en vrouwen op de ‘werkvloer’. Zij weten waar gevaar kan ontstaan en wat u wellicht kunt doen om risico’s te vermijden of te verminderen. Neem uw werknemers altijd serieus en wacht daarom nooit te lang met het veranderen van bepaalde processen. U wilt gevaar, wanneer het te laat is, nooit op uw geweten hebben! 

​​