Tijdens verschillende belangrijke momenten in je leven is het niet bepaald de bedoeling om een sprong in het duister te maken, integendeel. Dit geldt niet in het minst voor het moment waarop je de keuze maakt om een woning aan te schaffen. Voor veel mensen geldt dat ze deze stap waarschijnlijk slechts één keer in hun leven zullen zetten. Dat zorgt ervoor dat een goede voorbereiding zeer belangrijk is. Het laten uitvoeren van een bouwkundige controle kan ervoor zorgen dat je in één klap op heel wat zekerheden kan rekenen. De informatie die voortvloeit uit het uitvoeren van een bouwkundige inspectie wordt opgenomen in een bouwkundig rapport waardoor je meteen op papier kan nalezen hoe het is gesteld met het pand dat je wenst te kopen. Wil je graag ontdekken wat er allemaal in dit rapport wordt opgenomen? Lees dan vooral snel verder.

1.) Is er sprake van bepaalde gebreken aan de woning?

Het eerste luik dat je aantreft in het bouwkundig rapport heeft te maken met het feit of er sprake is van bepaalde schade aan het pand of niet. Dit is natuurlijk een ongelofelijk belangrijk gegeven. Tijdens een bouwkundige inspectie wordt het volledige pand van beneden tot boven gecontroleerd op schade. Het gaat hierbij voor alle duidelijkheid om een louter visuele controle. Dit betekent dat er op geen enkel moment schade kan en mag worden veroorzaakt om een bepaald probleem vast te kunnen stellen. Dit brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat je hierdoor niet met extra kosten kan worden geconfronteerd. Het nadeel aan dit bouwkundig rapport is echter dat er mogelijks bepaalde schade of problemen aan het zicht onttrokken blijven.

2.) Status van het onderhoud in het bouwkundig rapport

Van zeer groot belang om te weten is of de woning die je wenst te kopen door de jaren heen goed is onderhouden. Verschillende belangrijke onderdelen van een huis kunnen immers zeer sterk te lijden hebben onder een niet correct uitgevoerd onderhoud. Het gaat hierbij onder meer om het dak. Indien deze niet tijdig werd onderhouden is de kans zeer groot dat je op een bepaald ogenblik met schade zal worden geconfronteerd. Het verhelpen van deze schade kan behoorlijk hoge kosten met zich meebrengen waardoor je, je graag bewust zal willen zijn van de actuele status van het onderhoud. Ook dit is terug te vinden in een bouwkundig rapport.

3.) Met welke kosten kan je mogelijks worden geconfronteerd?

Het kopen van een pand die heel veel verborgen kosten met zich meebrengt kan in de praktijk ongelooflijk gevaarlijk zijn. In het bijzonder wanneer je een woning aankoopt op een moment waarop de huizenmarkt erg hoog staat kan dat als gevolg hebben dat je wordt geconfronteerd met een heel hoge aankoopprijs. De kans dat je dan zomaar nog veel financiële middelen achter de hand hebt om bijvoorbeeld extra onverwachte kosten te kunnen betalen is behoorlijk klein. Gelukkig wordt er in een bouwkundig rapport, die volgt na een bouwtechnische keuring, steevast aangegeven met welke (eventuele) kosten je rekening moet houden wanneer je het pand in kwestie gaat kopen. Zo voorkom je financiële verrassingen op de korte en op de lange(re) termijn.