Vloer vlinderen

In dit artikel wordt uitgelegd wat een vlindermachine is en wanneer je zo’n machine gebruikt. Maar eerst gaan we in op wat vlinderen is.

Vloer vlinderen

Wat is een vloer vlinderen

Als een betonvloer is gestort, dan is die daarmee niet af. Zo’n vloer wordt afgewerkt door die te vlinderen. Dat kan handmatig gebeuren of met een zogenoemde vlindermachine. Met een vloer vlinderen wordt bewerkstelligd, dat de vloer egaal wordt gemaakt, de toplaag verdicht wordt en om die beter te hechten op het onderliggende beton. De egaliteit van de vloer hangt dus af van de zorgvuldigheid waarmee wordt gevlinderd. Het vlinderen vindt plaats in de bouw, maar ook van betonnen gietvloeren. Een goed gevlinderde vloer is hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden. Andere namen voor vlinderen zijn polieren en monoliet afwerken.

Wat is een vlindermachine

Een vlindermachine, ook wel troffelmachine genoemd, is in wezen een relatief grote en motorisch aangedreven cirkelvormige schuurspons. Zo’n vlindermachine wordt langzaam over de vloer bewogen, die zo egaal wordt gemaakt. We praten dan over het gebruik van diverse schuurbladen. Desgewenst kunnen die schuurbladen echter worden vervangen door afwerkbladen. Met die afwerkbladen krijgt de vloer een fijne structuur. De hoek van de bladen kan worden ingesteld. Verschillende keren vlinderen kan nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Plekken waar je met een vlindermachine niet bij kunt komen, worden handmatig gevlinderd. De vloer moet wel een zekere hardheid hebben vanwege het gewicht van zo’n machine. De motor kan een elektro- of een brandstofmotor zijn.

Wanneer een vlindermachine

In zijn algemeenheid gebruik je een machine als je daarmee geld en/of tijd bespaart. Het lange tijd gebogen werken om een vloer te vlinderen is behoorlijk zwaar. Dat kan daarom ook een goede reden zijn om een vlindermachine te gebruiken. Als je het werk uitbesteed aan een vakman, dan is het diens keuze om een machine te gebruiken of niet. Als je zelf wilt vlinderen, dan kan je een machine huren. Bijvoorbeeld als je weinig tijd hebt.