Het uitvoeren van veel werkzaamheden vraagt om een aanpak op hoogte. Denk aan het werk van
glazenwassers en van installateurs van zonnepanelen. Ook voor het uitvoeren van onderhoud aan
groendaken en reparaties aan gebouwen en woningen zullen medewerkers op hoogte werkzaam
zijn. Hoe zorg je ervoor dat er veilig gewerkt kan worden? En waar let je op bij het kiezen van de
juiste valbeveiliging? Dat lees je hier.

Op hoogte werken

Op dagelijkse basis worden er in Nederland werkzaamheden op hoogte uitgevoerd. Bij
werkzaamheden op 2,5 meter hoogte is er wettelijk gezien sprake van valgevaar. Met de juiste
valbeveiliging zorg je ervoor dat het werk zo veilig mogelijk uitgevoerd kan worden. Bij het kiezen van
valbeveiliging zijn er een aantal factoren die een rol spelen. Naast het type werkzaamheden zijn ook
de lokale omstandigheden en de frequentie van de werkzaamheden van belang.

Valbeveiliging voor verschillende situaties

Bij de aanschaf van valbeveiliging kun je kiezen voor oplossingen van tijdelijke aard of voor
permanente oplossingen. Welk type beveiliging het beste aansluit bij een specifieke situatie zal
afhangen van de frequentie van de werkzaamheden. De omstandigheden ter plaatse zullen verder
scherpstellen welke valbeveiliging je nodig hebt. Zo zijn er veiligheidsoplossingen voor platte daken,
schuine werkplekken en verticale werkplekken. Daarnaast kunnen er omgevingsfactoren zijn die
extra risico’s meebrengen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkzaamheden plaatsvinden boven een
weg of boven het water.

Risico-inventarisatie laten uitvoeren

Omdat iedere situatie uniek is, zal goede valbeveiliging altijd om een maatwerk oplossing vragen. Als
werkgever kun je er daarom voor kiezen een risico-inventarisatie te laten uitvoeren. In zo’n evaluatie
wordt gekeken naar de specifieke werkzaamheden en de frequentie hiervan. De lokale situatie wordt
in kaart gebracht. Waar worden de werkzaamheden precies uitgevoerd, op welke hoogte en welke
risico’s brengt het werken op de specifieke plek met zich mee. Op basis hiervan wordt ingezoomd op
bijpassende valbeveiliging, waarbij rekening wordt gehouden met wet- en regelgeving op dit gebied.

Trainingen

Naast het kopen van de juiste valbeveiliging zijn er meer factoren die bijdragen aan het veilig werken
op hoogte
. Voor medewerkers is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij zich goed bewust zijn van de
veiligheidsrisico’s op hoogte. Er zijn speciale trainingen die dit veiligheidsbewustzijn vergroten.
Daarnaast zijn er trainingen die focussen op de redding en evacuatie van een medewerker op
hoogte. Verder zijn trainingsmogelijkheden voor het werken op hoogte met een focus op een
specifieke locatie, zoals een plat dak of een mast. Je kunt dan ook altijd een training vinden die past
jouw eigen werksituatie.