Loaa.nl

Markerkant 14-48
1314 AS Almere
Telefoon:
036-53 007 65
Website:
www.loaa.nl

Voor slechts €65 ben je een jaar lang beschikbaar voor opdrachtgevers uit heel Nederland.

LOAA.NL is opgericht na ruim 13 jaar gewerkt te hebben aan zowel de zijde van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. De afgelopen jaren is de bouwwereld aanzienlijk veranderd en wordt het door het Nederlandse systeem erg moeilijk gemaakt om met en voor elkaar te werken. Door de uitgebreide regelgeving en onzekere vooruitzichten krijgen werknemers geen vaste contracten meer en lage lonen. Om dit te omzeilen wordt men vaak zzp’r zonder zich daar uitgebreid in te verdiepen. Het overgrote gedeelte van zzp-ers heeft geen eigen netwerk om in te werken en werkt daarom via tussenpersonen, dit kost veel geld. Omdat er toch brood op de plank moet komen en financiële verplichtingen moeten worden nagekomen is men sneller geneigd te zakken in prijs met als gevolg dat men zichzelf tekort doet aan bedrijfsverzekeringen en pensioenvoorzieningen, dit veroorzaakt serieuze problemen voor later!

LOAA.NL maakt het mogelijk om als zzp’r rechtstreeks voor een opdrachtgever te werken en zo aanzienlijk meer geld over te houden.