bim protocol

We gebruiken voor veel dingen methoden om iets beter te laten verlopen, om iets efficiënter in te richten en om zo goed mogelijk om te gaan met je tijd. Binnen de wereld van de bouw is dit niet anders. Er zijn daarom methoden ontwikkeld die steeds weer worden gebruikt om ieder bouwproject weer tot een succes te maken.

Verschillende methoden

Binnen de bouw zijn er verschillende methoden die worden toegepast bij projecten. Vaak zijn deze methoden cruciaal om een bouwproject in goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is de BIM methode. De BIM methode staat voor Bouw Informatie Model. Het is volgens het BIM protocol zo dat er tijdens het ontwerp- en bouwproces voornamelijk meerdere ontwerpmodellen worden aangereikt, waardoor er meer inzicht komt en alle betrokken partijen. De bedoeling van BIM is dan ook dat iedereen die samenwerkt aan hetzelfde bouwproject, zeer betrokken is door de informatie die voor iedereen beschikbaar is. Van den Berg Bouwkundigen is een bouwkundig adviesbureau dat werkt met de BIM methodiek.

Bouwprojecten zijn doorgaans grote projecten die de juiste aandacht verdienen. Het is dan ook belangrijk om te werken met een goede methode. Projectmanagement in de bouw is hier een voorbeeld van. Het is bij projectmanagement belangrijk dat iedereen die betrokken is bij het project weet wat hij of zij moet doen. De projectmanager zorgt ervoor dat alles binnen goed verloopt. Hij of zij stuurt de mensen aan, doet de planning, weet welke stappen er ondernomen moeten worden om de doelen te bereiken, stelt budgetten op, kiest welke strategie het meest efficiënt is, waarborgt de samenwerking en zorgt dat de communicatie goed verloopt.

Van ontwerp tot product

Wanneer er wordt gebouwd is het van belang om een ontwerp te maken. Dit wordt vaak door architecten gedaan. Dit wordt natuurlijk niet voor niks zo gedaan, want zonder ontwerp is het ook niet duidelijk hoe het te bouwen object eruit moet komen te zien én is de manier waarop gebouwd gaat worden niet duidelijk. Het is daarom onmisbaar om goede bouwtekeningen te hebben. De architect krijgt te horen wat de bouwplannen zijn en kan op basis daarvan zijn bouwtekeningen maken. De architect neemt alles mee waar de bouwers rekening mee moeten houden.