Archeologisch onderzoek is een gespecialiseerd type landonderzoek dat wordt uitgevoerd om de vondsten op een archeologische plaats te rapporteren of om de relatie van de archeologische vindplaats met het landschap te laten zien. Deze enquête wordt over het algemeen uitgevoerd op verzoek van archeologen of overheidsinstanties en maakt gebruik van GIS, GPS, luchtfotografie en andere hulpmiddelen voor landmeetkunde. In de meeste gevallen worden deze onderzoeken op afstand uitgevoerd om verstoring van de archeologische vindplaats te voorkomen.

Hoewel archeologische landmetingen vaak worden uitgevoerd aan het einde van een opgraving, kunnen landmeetmethoden effectief zijn bij het identificeren van de locaties voorafgaand aan de opgraving. Eerder gebruik van het land kan fysieke sporen achterlaten in het moderne landschap, zoals verhoogde richels waar ooit de muren van gebouwen stonden. In veel gevallen zijn deze kenmerken vanaf de grond niet waarneembaar. Luchtmeetmethoden kunnen worden gebruikt om kaarten te genereren waarop deze markeringen worden weergegeven vanuit een antenne-uitkijkpunt met hoogteverschillen, waardoor dergelijke kenmerken duidelijker kunnen worden. Deze kaart kan vervolgens worden omgezet in een raster dat de archeologische opgraving van de site begeleidt.

Het doel van archeologisch landmeten is om zo min mogelijk opdringerig te zijn. In tegenstelling tot veel andere soorten onderzoeken, is het voor de landmeter misschien niet mogelijk om het hele landschap te voet te doorkruisen vanwege de gevoelige aard van de archeologische vondsten. Het type onderzoek dat op archeologische vindplaatsen wordt uitgevoerd, staat vaak bekend als een ‘geofysisch onderzoek’ en kan worden uitgevoerd met LiDAR of andere hightech methoden die worden gebruikt om het gebied te onderzoeken zonder voet op het eigenlijke terrein te zetten. In sommige gevallen kan gespecialiseerde apparatuur niet alleen de bovengrondse artefacten (in het huidige stadium van de opgraving) in kaart brengen, maar ook mogelijke ondergrondse begraafplaatsen. Op dezelfde manier als bovengrondse onderzoeken worden geconstrueerd, worden de metingen van de apparatuur een dataset, die vervolgens kan worden weergegeven als een zichtbare kaart van het gebied. In Nederland is Boon Landmeten een van de grootste namen in landmeten in verschillende sectoren.

Bron: boon-landmeten.nl