In het speciaal in de bouw of bij andere constructiewerken, is het opwaaien van stof een groot probleem. Werkers van nieuwe huizen en gebouwen kunnen zich constant in een storm van stof bevinden. Deze vervelende consequentie van nieuwbouw brengt verschillende nadelen met zich mee die hieronder besproken worden. Mede door deze hinder is het zeer belangrijk dat bedrijven nadenken over het bestrijden van stof op de werkplaats. 

Beter voor machines

Allereerst kan het tegengaan van stof grote voordelen hebben voor de levensduur van machines. Door het opwaaien van stof kunnen de materialen en werktuigen onder de deeltjes komen te liggen, of kan dit zelfs binnen in de machine gaan zitten. Dit kan voor een ophoping van stof zorgen waardoor de machine niet meer naar behoren gaat werken. Deze zou bijvoorbeeld vast kunnen gaan lopen of van binnen gaan slijten. De bijbehorende kosten voor dit probleem zijn groot, want nieuwe machines aanschaffen gaat over grote bedragen. Hiernaast kunnen de stofdeeltjes er ook heel snel vuil uit gaan zien, en dat is iets wat te allen tijde voorkomen moet worden op de werkplek.

Beter voor de mens

Naast de nadelen voor de machines kan de opwaaiende stof ook zeer slecht zijn voor de gezondheid van medewerkers. De deeltjes worden gemakkelijk ingeademd en gaan daardoor in het lichaam van de werkers zitten. Het materiaal waar dit uit bestaat kan de longen beschadigen, met soms zelf bronchitis of een verminderende longcapaciteit als gevolg. De grote deeltjes zouden daarentegen nog wel opgehoest kunnen worden, maar in het speciaal de hele fijne deeltjes kunnen zich in de wanden van de longen gaan ophopen.  Door stof te bestrijden kunnen alle collega’s veel veiliger te werk gaan. 

Hoe kan ik stofbestrijden? 

Om verschillende redenen is het een goed idee om te investeren in het tegengaan van stof op de werkplaats. Beepro bv erkent deze problemen en heeft daarom een product ontwikkeld dat deze problemen kan oplossen. Met behulp van het BeeFoam product worden de zwevende deeltjes samengeklonterd, en wordt daarom los stof gereduceerd. Een goed idee om zo te investeren in de mens en het milieu.