Hijsen is het verplaatsen van een vrij hangende last met hijsmiddelen. Bij hijsmiddelen is er
een onderscheid tussen hijswerktuigen en hijsgereedschappen. Hijswerktuigen zijn de
machines zoals bijvoorbeeld torenkranen. Hijsgereedschappen bevestigen de last aan het
hijswerktuig. Voorbeeld van hijsgereedschappen zijn kettingen, haken en elektrische takels.
Voor veilig hijsen is het belangrijk om de juiste hijswerktuigen met passend hijsgereedschap
te gebruiken. Verder moeten de hijsmiddelen in goede conditie zijn en is een regelmatige
controle noodzakelijk.

De juiste hijswerktuigen

Om veilig en betrouwbaar te hijsen is het nodig om de juiste hijsmiddelen te kiezen.
Ongevallen ontstaan door het gebruiken van de verkeerde hijsmiddelen. Daarom is het handig
om de volgende vragen te stellen voor het kiezen van de juiste hijsmiddelen:

 • Hoe ziet de last eruit? Denk hierbij onder andere aan zwaarte, lengte, zwaartepunt.
 • Hoe kan de last bevestigd worden aan het hijswerktuig?
 • Kan de last gaan schuiven of glijden?
 • Kan de last verbuigen of doorbuigen?
 • Zijn er (weers)omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden?

Passend hijsgereedschap

Naast de juiste hijsmiddelen is voor veilig hijsen ook passend hijsgereedschap nodig. Dit
hijsgereedschap moet natuurlijk wel juist gebruikt zodat de lasten niet vallen tijdens het
hijsen. Dit om persoonlijk letsel of schade aan de last te voorkomen.
Vuistregels om te voorkomen dat de last valt tijdens het hijsen:

 • Gebruik hijsgereedschap waarmee de bevestiging van de last is geborgd.
 • Neem maatregelen als er een kans is dat er onderdelen van de last los kunnen raken.
 • Hijs niet aan het emballagemateriaal tenzij het hier speciaal voor gemaakt is.

Regelmatige controle van de hijsmiddelen

Voor veilig hijsen is het van belang om én de juiste hijswerktuigen en passend
hijsgereedschap te gebruiken én om de hijsmiddelen regelmatig te controleren. Er zijn drie
momenten voor deze controles:

 • Dagelijkse controle door de gebruiker om te kijken of het middel veilig gebruikt kan worden.
 • Jaarlijks een uitgebreide visuele inspectie door een deskundige. Van deze inspectie wordt een rapport opgemaakt.
 • Eens in de vier jaar een keuring van de hijsmiddelen middels een beproeving. Ook deze beproeving wordt uitgevoerd door een deskundige. Voor deze beproeving is vaak dure, specialistische apparatuur nodig. Vandaar dat deze keuringen vaak worden uitbesteed aan een externe partij.