Bouwstelsel volledig op de schop!

20 maart 2017

Het bouwstelsel gaat volledig op de schop als het aan de Tweede Kamer ligt. Een ruime meerderheid stemde dinsdagmiddag in met de historische wetswijzing.”

Met deze kop opende de Cobouw een dag na de stemming in de Tweede Kamer

Over dit wetsvoorstel wordt al zeker vijftien jaar gesproken. Het is de bedoeling dat de positie van de consument sterker wordt. Bouwers krijgen daarentegen een hogere aansprakelijkheid. Vlak voor oplevering moeten bouwers ook bewijzen dat een woning aan het Bouwbesluit voldoet.

De regering zet al jaren in op verbetering van de kwaliteit van de bouw en de positie van de consument. Dit heeft niet de beoogde verbetering van de bouwkwaliteit opgeleverd. Het huidige stelsel biedt partijen die dit willen, de mogelijkheid onder hun verantwoordelijkheden voor het leveren van kwaliteit uit te komen, doordat deze verantwoordelijkheid niet goed is afgesproken.

Met deze wet wil de regering aansluiten op dat deel van de bouw dat wel kwaliteit willen leveren. De verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteit door bouwbedrijven wordt aangescherpt. Daarbij hebben bouwende partijen zelf de kennis, ervaring en mogelijkheden in om goede kwaliteit te waarborgen.

Een nieuw stelsel van naleving, aansprakelijkheid en toezicht en handhaving zal meer prikkels geven aan de bouwsector om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren. De focus verschuift daarbij van het vooraf toetsen naar het bij oplevering laten zien dat aan de voorschriften is voldaan. Van papier naar werkelijkheid.

Zzp’ers, klusbedrijven en aannemers krijgen, gesteund door deze wet, de mogelijkheden om zich op vakmanschap en kwaliteit te onderscheiden.

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk

Het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk zet zich in voor kwaliteitsbewaking en verbetering op het gebied van daglichtproducten in het hellend of platte dak, zowel dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepel, lichtstraten, dak toetredingen en dakkapellen.

Bedrijven mogen het Montage Keurmerk alleen voeren wanneer zij voldoen aan de strenge criteria en de trainingen hebben gevolgd welke door het landelijk orgaan (SKH) gecertificeerd zijn. Deze erkenningsregeling zorgt ervoor dat opdrachtgevers (o.a. particulieren, woningbouwverenigingen, verzekeraars etc.) maximale zekerheid hebben over de kwaliteit van montage en uitvoering van hun daglichtproduct.

Kwaliteitsborging

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk is gecertificeerd door SKH. Leden van de SKH hebben allen een opleiding gevolgd en examen afgelegd en zijn door SKH gecertificeerd op kwaliteit en op basis van de geldende wet- en regelgeving volgens het Nederlandse bouwbesluit. Bovendien voldoen ze aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Labels:
    Deel dit bericht: