Bouw

In de bouwsector slaan we steeds vaker aan het BIM’en. Niet zo vreemd, want deze nieuwe werkwijze heeft – wanneer correct toegepast – organisaties veel te bieden. Het is niet iets wat je zomaar onder de knie hebt. Je moet het proces ervaren en naar smaak verbeteren. Is de methode – naar jouw mening – nog niet efficiënt genoeg? Het bouwkundig adviesbureau van Van den Berg geeft je in deze blog vijf tips.

1. Kies voor een externe BIM-manager

Binnen BIM zijn er verschillende rollen te verdelen. Een van de belangrijkste is die van de BIM-manager. Deze persoon is eindverantwoordelijk voor de informatiestromen gedurende het project. De kortste klap is om deze taak bij iemand binnen jouw eigen bedrijf te leggen. Dit werkt echter belangenverstrengeling in de hand. Om te garanderen dat de BIM-manager onafhankelijk naar het project kan kijken, kun je deze beter van buitenaf inschakelen.

2. Werk met een DMS

Binnen een BIM-project wordt er vaak met verschillende teams samengewerkt. Hiermee is de kans op miscommunicatie bijzonder groot. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, raden wij je het gebruik van een DMS – of: Document Management System – aan. Dit systeem zorgt ervoor dat informatie gestructureerd en eenduidig met alle deelnemende partijen wordt gedeeld. Wordt er een aanpassing gedaan? Dan is dit direct voor iedereen zichtbaar. Zo voorkom je dat er met verouderde data wordt gewerkt.

3. Stel aspectmodellen op

In het verlengde van de hierboven genoemde tip, raden wij bouwbedrijven aan om per team een aspectmodel op te stellen. Dit bevordert namelijk de communicatie onderling. Zo weten alle partijen hoe zij hun werkzaamheden gaan uitvoeren. En dus: wat ze van elkaar kunnen verwachten. Hier kan dan – waar nodig – de werkwijze op worden aangepast.

4. Voeg de modellen samen

Heeft elk team binnen het BIM-project een aspectmodel opgesteld? Dan is het verstandig om deze samen te voegen. Dit kan in een zogenaamd coördinatiemodel. Doordat de verschillende aspectmodellen met elkaar babbelen, komen ‘conflicten’ tussen teams en werkwijzen snel naar boven. Er kan dan snel worden ingegrepen, waardoor grotere issues en vertragingen worden voorkomen.

5. Plan voldoende sessies in

Een BIM-project valt of staat met communicatie. Hoe goed je de hierboven genoemde modellen ook toepast: zonder verbaal overleg gaan er dingen fout. Daarom zullen de teams regelmatig met elkaar in overleg moeten. Dit soort bijeenkomsten worden BIM-sessies genoemd. Het is hierbij de bedoeling dat de knelpunten worden besproken.